1. 1.
    Başkomutan Mustafa Kemal:
    Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz.

    Her komutanın verebileceği bir emir değildir. Çünkü asker hiç bir koşulda geri çekilmez, arkaya düşman sızmaya bile çalışsa.
    Verilen emir değil sanki bir şiir.
    1 -1 ... ney ney galaba mi