1. 1.
    Geri zekalıca bir hareket sorunsalı...
    2 -1 ... jacques de molay