1. 1.
    eksik hesabı gece zavallı garsona ödetmişlerdir.
    -1 ... monk of monkmountain