1. 1.
    nerelerinden işedikleri sorunsalidir...
    1 ... erectof
  2. 2.
    hormonlarına göre biri daha baskın geliyormuş. dominant organı kullanıyorlar yani.
    1 ... nattleite