1. 1.
    "sen yabancısın" anlamında söylenilebilecek deyim.
    ... mopmepl