1. 1.
    yıllık izin kullanacağı zaman kimden izin alıyor ya da hasta falan olduğunda raporu kime veriyor?
    ... caligari