1. 1.
    üniversteye kadar çekilen çile.
    ... ligux