1. 1.
    gsm operatörlerinin her yöne tarifelerini açık ve net anlatmamaları nedeni ile az okuyna vatandaşın anlayamadığı sorunsaldır..
    1 ... aydinoglu