1. 1.
    bedelli başvurularını gördükçe haklılığı kanıtlanan durumdur.
    -1 ... kan tutan kasap