1. 1.
    iş işten geçtiğinde yine biz bize kalacağız. yüz yüze bakacağız.
    ... asbasara