1. 1.
    isviçre zürih enstitüsünde yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen realite.
    ... caranthir