1. 0.
    parçalanmıştık. fiziksel olarak değil.
    1 ... prince of mirkwood