1. 1.
    enerjisini harcıyor arı komuşuya duyduğu kıskançlığı onunla gideriyor yada kol kası yapıyor olabilirler.
    ... desparates