1. .
    Hiçbir zaman kişinin kendi hakkında bir yargıya varılmasını sağlamayan pozdur.
    1 ... derwish dede