1. 1.
    Fizikteki Etki tepki kanununun insanda da geçerli olduğunu vurgulayan tespit.
    1 ... rabb in nefesi