1. 1.
  başarısız
  (parasız)
  (arabasız)
  (pahalı kıyafetleri olmayan)
  erkeklere sümük muamelesi yapmaları sebebiyledir.
  kadınlar altın avcısıdır. paraya ve güce taparlar.
  her başarılı erkeğin arkasında kadın olma sebebi
  1 -1 ... bize de mi caylak
 2. 2.
  anası doğurduğu için olabilir.
  ... maco cugara