bugün

Hem bütün alâkadar olduğun ve zevâlleriyle müteellim olduğun insanları, mevtleri hengâmında adem zulümatından kurtarıp şu dünyadan daha güzel bir yerde yerleştiren bir Zâtın Vâris, Bâis isimlerine, Bâkî, Kerîm, Muhyî ve Muhsin ünvanlarına ne kadar ruhun muhtaç olduğunu, dikkat etsen anlarsın.

-sözler, rnk.
üzücü bir durum.
Bir gerçektir. Herşeyin bir sonu var.
Bilinen en doğru şey varsa da işte budur.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.