1. 1.
    karar sürecinde analitik düşünmeyi reddetmek.
    2 ... kagit helva
  2. 2.
    Gerçek denilen olgu mantık ile kavranamaz ancak sezgi ile kavranır .
    ... sassanach