1. 1.
    dünyevi hayatın bitmek bilmeyen sonu olmayan çirkinliklerinden kendini geri tutup yapmamak için çabalamaktır.

    irade isteyen bir iştir. evet.
    ... polisaggaritx