1. 1.
    edebiyat bilgisinin zayıf olduğu aşikârdır.

    her müziğe şarkı diyemezsiniz, her müzik müziktir. şarkı türklerin divan edebiyatına kazandırdığı özel bir nazım biçimidir, her müzik türüne şarkı de-nil-mez. hadi türkçe müziğe şarkı dersin onu biraz anlayışla karşılarım da yabancı şarkı ne demektir yahu.
    1 ... alfa bey