1. 1.
    Kemalizm ilkelerini özümsememiş insandır. Netekim günümüzde kemalist düşünceyi temsil eden tek parti hepar'dır.
    2 -2 ... has kemalist
  2. 2.
    eli mahkum olduğu için vermektedir. zira hepar türkiye'nin bir çok yerinde aday göstermemektedir..
    2 ... arbutus unedo