1. 1.
    başkasına söz hakkı tanımayan kişiye sitemle söylenir.
    1 ... judas