1. 1.
    ismin bile bir başkasından kopya.
    ... rabb in nefesi