1. 1.
    'gönül adamı'nın söylemiyle: 'akıl akıldan üstün olabilir, önemli olan gönülün gönülden alçak olmasıdır' deyişini bünyede ete kemiğe büründüren kişidir.
    3 ... korseyid