1. 1.
    kafa karıştıran sorunsaldir.

    selam ve duvaa ile.
    ... erecteo