1. 1.
    bu seçimde en çok yapılan hata hem bağımsız adaylara hem partilere evet mührü basan insanlar oluyor.

    dikkat çekmek için açılan bir basliktir. yapmayın su yanlısı kaç tane geçersiz oyu kendim gördüm, yazıktır.

    bir kağıtta iki oy olur mu hiç.
    1 ... afroyavuruldu