1. 6.
  Ermeni asıllı Müslüman halktır efendim.
  4 -1 ... kama tarkan kagan
 2. 5.
  Hemşinliler, çıkış noktası Türkiye'nin Rize ve Artvin illeri olan, nüfusu yaklaşık iki yüz bin kişiden oluşan Ermeni kökenli halktır. Hemşinli tanımı Hemşin'de yaşayanları değil kendine ait ortak bir kültürü, dili olan topluluğu ifade etmektedir. Hemşinlilerin önemli bir kısmı bugün Türkiye'nin büyük şehirlerine ve Rusya, Gürcistan, Ermenistan gibi başka ülkelere dağılmış durumdadır. Bunun siyasi, ekonomik ve dini pek çok nedeni bulunmaktadır. Hemşinlilerin çoğunluğunun mensup olduğu din islam olup, bu özellikleriyle diğer Ermenilerden ayrılırlar.
  ... turkmen balasi
 3. 4.
  Kuzey, doğu ve batı hemşinliler olarak üçe ayrılan etnos.

  Kuzey hemşinlileri günümüz Gürcistan topraklarında meskun hristiyan bir ermeni topluluğudur.

  Doğu hemşinlileri ise artvin'in hopa, arhavi ve borçka ilçelerinde yasayan ermeni dili konuşan bir müslüman topluluktur. Geç dönemde müslüman olmuşlardır, bu ihtida olayında da gönülsüz davranmışlardır, halen daha özellikle yaşlı kesimi ermenice konuşur.

  Batı hemşinlileri ise rize'nin hemşin, Çamlıhemşin, pazar, fındıklı, ikizdere ilçeleri ile erzurum'un ispir ilçesinde yaşarlar. Dilleri türkçedir, erken dönemde müslüman olmuşlar ve bölgelerine gelen türkmen yerleşimcilerle karışarak türk dilini benimsemişlerdir. Lazlarla da kaynaşmışlardır. Bu bölgedeki lazlar osmanlının yöreye yerleştirdiği türkmen ve arnavutları lazlaştırarak asimile ederken, batı hemşin grubu ise tam tersi şekilde türkmen yerleşimcilerin dilini benimsemişlerdir.
  ... ateistvaiz
 4. 3.
  ermenilerin bir koludur. ayrıca birlikte yaşamak istediğim insanlar. bekle beni artvin seneye ordayım.
  3 ... adana turuncudur
 5. 2.
  ermenilerden ayrılan bir yanları da ülke icin önemli sayılan günlerde evlerinin pencerelerine türk bayrağı asmalarıdır.
  3 -1 ... deklan
 6. 1.
  * çıkış noktası Türkiye'nin Rize ve Artvin illeri olan, sayıları yüz binlerle ifade edilen Ermeni kökenli halk. Hemşinli tanımı Hemşin'de yaşayanları değil kendine ait ortak bir kültürü, dili olan topluluğu ifade etmektedir. Hemşinlilerin önemli bir kısmı bugün Türkiye'nin büyük şehirlerine ve Rusya, Gürcistan, Ermenistan gibi başka ülkelere dağılmış durumdadır. Bunun siyasi, ekonomik ve dini pek çok nedeni bulunmaktadır. Hemşinlilerin çoğunluğunun mensup olduğu din islam'dır ve bu özelliği ile diğer Ermenilerden ayrılırlar. *
  1 ... ece kscg