bugün

antik greek sanatının mö 300 ile mö 30 yılları arasındaki dönemi. grek dünyasının büyük bir ekonomik ferah dönemi yaşadığı bu yıllarda, klasik dönemin statik biçimleri baroklaşmaya başlar. özellikle, heykelde klasik betiler hemen hemen hareketsiz biçimde sunuldukları halde, helenistik dönem heykellerinde abartılı bir devinim gözlemlenir.