1. 1.
    Anadolu köylüsü dayılarımızın gönül telinden nağmelerdir.
    ... expended1