1. 1.
    hazinenin merkez bankası ve ziraat bankası nezdinde oluşturulmuş hesabıdır. devletin tüm gelirleri ve giderleri bu hesap üzerinden yapılır. vergi daireleri topladıkları vergileri bu hesaba yatırırlar, defterdarlar da bu hesap üzerinden çek keserek verile emrine bağlanmış giderleri alacaklılara teslim ederler. hazine tek hesabı üzerine keşide edilmiş çekler için bakiye kontrolü yapılmaz direk ödeme yapılır.

    hazine tek hesabı 1 haftalık periyotlarda kapatılır. bu hesap borç veya alacak kalanı verebilir. haftalık dönem sonrarında gerekli mahsuplaşmalar veya transferler yapılır.
    3 -1 ... krizantem