1. 77.
  museviliği benimseyen tek Türk devletidir.
  museviliği kabul etmelerine rağmen başkent itil'de Cami, kilise ve sinagogların yan yana bulunması ve davalara Müslüman, Hristiyan, Musevi ve Şamanistlerden oluşan bir yargıç heyetinin bakması din serbestliğine sahip olduklarını gösterir.
  ... babam bana bobin derdi
 2. 76.
  Araplara ilk küsküyü veren devlettir. Kafkas üstü kavimlerin islamiyete geçişlerini engelleyen en büyük güçtür. Bugünkü dağıstan ve deşti kıpçağın islamlaşması ancak 1200 lerde altınorda hanı berke han ve komutanı nogay hanla olabilmiştir. ruslar ve kuzey slavları hıristiyanlıkta kalabilmelerini hazar kağanlığına borçludurlar. Kiev knezliği tarafından yıkılmışlardır. Kırımda ki hazarlara kırımçaklar, kazan ve nogay ülkelerinde kilere karaimler denmiştir.
  2 ... the sakal
 3. 75.
  arapların Kafkasları ele geçirmelerini önlemiş Doğu Roma'ya yaptığı yardımlar ile araplara karşı Anadolu, Trakya ve Konstantinopolis'in düşmesini engellemiş olmalarıyla oldukça önemli bir konumu bulunan yöneticisi yahudi halkı Tengrici ulu Türk devletlerinden biridir.
  ... yol tengri
 4. 74.
  Tarihin tahrifinde gizle bir sayfa verilmiş topluluktur.
  1 ... ktm li komplo teorisyeni
 5. 73.
  adını hazar gölünden mi almıştır, yoksa hazar gölüne adını mı vermiştir merak ettiğim tarihi türk devleti.
  2 ... eylulsabahi
 6. 72.
  hükümdar 3 dinden alim çağırmış hristiyanlar için üçleme çok onunla uğraşamayız demiş müslümanlığın da ibadetleri vs çok gelmiş sanırım museviliği kabul etmiş tabana nasıl yansıdı tam bilgi yok ama kimi yönetim kadrosunda kaldı diyor kimi de bugünkü yahudileri çoğu aslında hazar kökenli, kimi de Hitler in sabun yaptıkları bunlardı.
  ... deli tugrul
 7. 71.
  Doğu Roma ile sasanilere karşı kurdukları birlik ile resmen tarih sayfalarına girmiş olan Anadolu'yu Doğu Roma ile birlikte arap ve sasani saldırılarına karşı korumuş devlettir. doğudan aldıkları malları batıya satarak pek bir zenginleşmişlerdir. dini konuya gelirsek yahudilik sadece yöneticiler arasında var olmuştur ve halkın geneli Tengriciliğe devam etmekte az çok Hristiyanlık görülmektedir.

  ayrıca arapların Kafkaslara, anadoluya yayılmasını engellemiş olmalarıyla önemli bir konuma sahiptirler ve bir arap saldırısında başkentleri bile işgal edilmesine karşın orduyu hızlıca düzene sokup arapları kuzey ırağa kadar kovalamışlar ele geçirilen yerleri intikam olarak yakıp yağmalamışlardır.
  1 ... yol tengri
 8. 70.
  0:00 0:04
  1 ... lord morcos omorolost promsos
 9. 69.
  Müslüman olmayan tek Türk devletidir.
  -5 ... selia
 10. 68.
  yöneticileri musevi olan devlet. halkı içinde ise musevi, hristiyan ve müslümanlar yer alır. günümüzde her kırım göçmeninin tatar olduğu zannedilir ancak içlerinde hazarlar da vardır. ayrıca hazar tebaası olup türkiye cumhuriyeti başbakanlığı yapmış olanı da vardır.
  ... fatihyavuz