1. 1.
    onca hayvanat bagirirken kimse sizi duymayacaktir.

    selam ve duvaa ile.
    ... erectov