1. 1.
    tekkede mantık hatası var, orada iki tane k harfi var, teke olması lazım onda da iki e var.
    -2 ... fall love the white rabbit