1. 1.
    hayata atlamanın bir reçetesi olduğuna inanlar hayatı kıyısından seyredenlerdir.
    1 ... monk of monkmountain