1. 1.
    Gülseren budayıcıoğlu'nun ala'nın hayatını anlattığı romanıdır.
    ... saban filmindeki gulyabani