1. 1.
    bir çok şeyden mahrum kalmış erkektir. partnerin boyunun yatak performansına etkisinin olmadığını düşünenler var hala. acıyorum bu tiplere.
    -1 ... kan tutan kasap