1. 1.
  siyasi tercih: ekonomide sosyal demokrat, olumlu özgürlüklerde liberalizm, olumsuz özgürlüklerde muhafazakarlık. muhafazakarlık ve özgürlükçülük arasında bireysel ve toplumsal bünyeye olumsuz etki etmeyecek sağlıklı bir denge. bu düşünceye en yakın siyasi oluşum; liberal demokratlık.

  dinsel görüş: tamamen sekülerlik ve dine karşı olumlu olumsuz ilgisizlik yani apateizm ve evrene, doğaya, hayata bakış açısı olarak bilimsellik paradigması. yaşadığımız ülke için; pratikte zorunlu, kaçınılmaz hallerde deizm ve minimum seküler-müslüman görünürlük.

  ideoloji: kesin hümanizm, uzak erimde bilimselcilik-teknolojicilik ve transhümanizm.

  cinsel yaklaşım: kadına saatlerce orgazm yaşatacak erkeğin de uzun süre ereksiyonunu korumasını sağlayacak tantrik seks ve yumuşak sevişme.

  sağlık: günümüze modifiye edilmiş taş devri diyeti. ekonomik yaşam tarzı: gereksiz tüketimlerden uzak minimal hayat. azla yetinmek. ne azdırıcı zenginlik ne yokedici fakirlik.

  psikoloji: psikolojiyi korumak için yoga veya daha güzeli kazım gürbüz'ün yoka'sı kendi kendine telkin ve oto hipnoz veya yapılabiliyorsa sorunların çözümü için hipnoz. stresi, gerilimi yenmek için zihinsel uzaklaştırma ve farklı düşünerek zihinsel gerilimden, tasadan, kaygıdan uzak kalabilme çalışması.

  felsefe: herkesin kendine ait bireysel felsefesinin olması. bunun yanında insana, bilince, doğaya, tarihe, evrene evrimci-materyalist açıdan bakma ve yorumlama.

  bireye ait felsefeler olarak: zor durumlarda stoacı felsefe, genelde pragmatizm, yeri geldiğinde nihilizm, epikürcü hazcılık, budist felsefe ve varoluşçuluktan yararlanılabilir
  ... tenay