1. 1.
    bir büyük reisin torunu oğlu amcaoğlu yiğeni vs olarak doğmaktır.
    4 ... erectof