1. 1.
    Yaş aldıkça duygusuzlaşan insandır.

    Bilhassa yirmi yaşına gelene dek, herhangi bir ilgi ve alakanın muhatabı olmamış olmak, tuhaf bir eksiklik hissi yaratıyordu. Bunu yaşayan kişiler bilir ki, insan belli bir zaman sonra oto-kontrole kaptırıyor kendisini ve herhangi bir insanın ilgisine muhatap olmanın önündeki engeli tespit etmeye yönelik yoğun bir efor sarfediyor. Lakin zaman geçince, daha sakin, daha geniş bir açıyla dünyayı analiz edebilmeye başlayınca, bir sevginin muhatabı olabilmenin, tapınılan bunca insansı varken, sadece bir şans olduğunu fark ediyor kişi ve yalnızca bir parça şanssız olduğuna hükmediyor.
    1 ... volodka