1. 1.
    siyasal islam fikhına uygun davranıştır.
    1 ... erectov