1. 1.
    Daldan dala atlamaktır. Hayaller aceleye gelmez.
    1 ... mikr00rganizma