1. 1.
    Inanmayan fedoncu kafirdir.

    Selam ve duva ile.
    1 -1 ... templier