1. 1.
    Standardize edilmiş opsiyon ve sabit kontratların söz konusu olduğu işlemlerin yapıldığı ve dayanak (Underlying) olarak hava koşullarının (örneğin ısı, yağmur gibi) bulunduğu future kontratlar. işletmeler bu şekilde kendilerini hava koşullarının oluşturduğu risklere karşı emniyete alabilirler. Hava koşulları ile ilgili türevler özellikle elektrik ve gaz tedarikçileri tarafından kullanılır ve bu firmaların miktardaki belirsizlik, örneğin önceden kestirilemeyen ısılar
    gibi koşullara karşı gelir kaybına önlem almalarını sağlar. Hidroelektrik enerji ve rüzgar enerjisi üreticileri ise uygun olamayan yağmur ve rüzgar koşullarına karşı önlem alırlar. Bu noktada belirleyici olan şunlardır: Isıtma gün dereceleri (HDD), soğutma gün dereceleri (CDD) ve kümülatif ortalama sıcaklık (CAT).
    1 ... ece kscg