1. 1.
  Hava sahası sınıfları
  Hava sahaları ICAO’ya göre A, B, C, D, E, F ve G şeklinde yedi sınıfa ayrılır. Bunlardan A, B, C, D, E kontrollü, F ve G kontrolsüz hava sahasıdır. Sınıfların irtifa limitleri ülkeden ülkeye farklılıklar gösterir.

  Kontrollü hava sahası :

  A sınıfı: En yoğun trafiğin gerçekleştiği hava sahalarına tahsis edilir. VFR uçuşlara kapalıdır.

  B sınıfı: Çok yüksek hava sahalarına tahsis edilir. Hem IFR, hem de VFR uçuşlara açık olmakla birlikte bu irtifalarda genellikle VFR uçuş gerçekleşmez.

  C sınıfı: Yüksek hava sahalarıdır. VFR uçuşlar ilgili ATS ile temasa geçmek koşuluyla bazı özel şartlarda kullanabilirler.

  D sınıfı: Daha az yoğunluklu trafiğin yaşandığı hava sahalarına tahsis edilir. Pek çok CTR ve CTA bu sınıftadır.

  E sınıfı: D sınıfına benzer ancak D’nin aksine ATC izni gerektirmez. ATC’den daha kısıtlı trafik bilgisi hizmeti alınır.

  Kontrolsüz havasahası:

  F sınıfı: Tavsiyeli yollardır.

  G sınıfı: Diğer hava sahalarının dışında kalan bölgedir

  NOT:
  VFR : visual flight rules : YANi pilotun uçak göstergelerinden bağımsız olarak uçağı kullanması

  IFR : instrument flight rules : YANi PiLOTUN SADECE UÇAK GÖSTERGELRiNE BAĞIMLI OLARAK UÇAĞI KULLANMASI.
  ... bal yapmayan sosyetik ari