1. 1.
    Şüpesiz ki ümmeti zengin edecek bir olası buluştur...
    ... rosenkreutz