1. 1.
    Kanada' da yaşayan Dr. Sabit Çakmak' ın, yaptığı araştırma sonucu hava kirliliğinin baş ağrısı ve migrene yol açtığını saptamasıdır. Dr. Çakmak' ın çalışması, ABD' nin en önemli bilim dergilerinden olan 'American Journal of Epidemiology' de yayınlanmıştır.
    3 ... esuma