1. 1.
    Sağlık sorunları vardır.
    ... trinitrotoluen