Advertisement

 1. .
  küçük iskender $iiri.

  ak$amın
  sonrası baktığıyla suçlandığı yere kurayazdı yuvasını
  yine de yazgısı ertelenmi$ tembel kalp de
  bilir hatalarını hatırlayan delikanlıların girdaplarıyla
  gidip geldiği dolaplarda dü$ürülmü$tür çocuk çığlıkları
  ile konu$an bir adamın yeminidir çünkü duyduğu
  hisler ne anlatabilir ki ağzını midye kesen ü harfi
  bilakis en hüzünlü bataklıktır, mesela pi$manlık huyları
  inildiğinde içeri ve çıkıldığında fazla dı$arı
  o kanlı baraka: a$ağıya doğruki tepeler
  in doruklarına uzanan barut tarlaları
  özlemi$lerdir korkuluklarını ve konuklarını
  lacivert matem giysileri içersindeki ak$amın
  sonrası
  ak$amın
  sonrası akladığıyla suçlandığı yere ağlayayazdı acısını
  yine de ümidi ertelenmi$ tembel kalp de
  bilir hatalarını hazırlayan delikanlıların gizli arzularıyla
  gidip geldiği vakumlarda düşürülmüştür eşkıya çığlıkları
  ve e$kıya çığlığı ki
  aklar bir ölü gibi haklı macerasını
  1 ... ceviz agaci