1. 1.
    Olmasi gereken bir hede hödö.
    1 ... templier