1. 1.
  Hastaların iyi ölüm algılarını belirlemek için yapılan bir araştırmada hastalar iyi ölümü
  %53 uykuda
  %42 Ağrısız
  %11 Huzurlu
  %19 Acı çekmeden
  %11 Öleceğimi bilmeden
  %11 Tanrıyla barışık
  Şeklinde belirlemişlerdir.
  ... sylas122